ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

Titolo opzionale

www.tantumverde.bg

Последна актуализация от 13 февруари 2021 г.

Информацията по-долу относно ползването на бисквитките на уебсайта www.tantumverde.bg (наричан по-нататък „уебсайт“) се предоставя на потребителя/посетителя (“вас”) в съответствие със законодателството на Европейския съюз и България в областта на обработването на личните данни и електронните съобщения.

Уебсайтът се управлява от Анджелини Фарма България ЕООД, с адрес на управление: бул. „Асен Йорданов“ № 10, 1592 София, България (наричано по-нататък „Анджелини“ или „Администратор на данни“), с когото може да се свържете, за да получите всякаква информация и да отправите искания във връзка с използването на бисквитки на този уебсайт, като изпратите имейл на dpoangelini@deloitte.com.

Анджелини е назначил Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), с което може да се свържете директно на следните адреси: Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), бул. „Асен Йорданов“ № 10, 1592 София, България, ел. поща: dpoangelini@deloitte.com.

За повече информация относно обработването на лични данни, вж. специалната за целта Декларация за поверителност на уебсайта.

1. Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които посетените от потребителя уебсайтове изпращат и запазват на вашия компютър или мобилно устройство преди да бъдат изпратени обратно на същите уебсайтове при следващото посещение.  Именно благодарение на бисквитките, уебсайтът запомня действията и предпочитанията на потребителя (като например данните за вход, избраният език, размерът на шрифта, други настройки на дисплея и т.н.), така че да не се налага повторното им въвеждане при следващото му посещение или разглеждане от потребителя. Така бисквитките се използват за автентификация, контрол върху сесиите и запазване на информацията за дейностите на потребителите, които посещават даден уебсайт.   Те могат да съдържат и уникален идентификационен код, с който може да се проследи сърфирането на потребителя в уебсайта за статистически или рекламни цели. При разглеждането на уебсайт потребителят може да получи на своя компютър или мобилно устройство бисквитки и от други уебсървъри или уебсайтове, различни от посетените („бисквитки на трета страна“). Някои операции не могат да бъдат извършени без използването на бисквитки, поради което в някои случаи те са технически необходими за функционирането на уебсайта.

Съществуват различни видове бисквитки в зависимост от техните характеристики и функции, като те могат да останат на компютъра или мобилното устройство на потребителя за различен период от време: сесийни бисквитки, които се изтриват автоматично при затваряне на браузъра, и постоянни бисквитки, които остават на устройството на потребителя до изтичането на предварително определен срок.

Съгласно действащото законодателство за използването на бисквитки не винаги се изисква изричното съгласие на потребителя. По-специално не се изисква съгласие за техническите бисквитки, т.е. за тези, които се използват само за предаване на съобщение чрез през електронни комуникационни мрежи или доколкото са абсолютно необходими за предоставянето на конкретна поискана от потребителя услуга. С други думи се касае за бисквитки, които са основни за функционирането на уебсайта или необходими за извършването на поискани от потребителя дейности.

2. Бисквитки, използвани от уебсайта

Уебсайтът използва бисквитки за правилното функциониране на уебсайта и за предоставянето на съдържащите се в него услуги с цел разбиране и подобряване на сърфирането на потребителя.

По-конкретно уебсайтът използва:

- технически бисквитки, т.е. навигационни или сесийни бисквитки, които са абсолютно необходими за функционирането на уебсайта или за да можете да използвате съдържанието и услугите, които сте поискали (основание: изпълнение на договор или стъпки преди сключването на договор, т.е. сърфиране в уебсайта и използването на неговото съдържание и услуги);

- аналитични бисквитки (на първа и трета страна), които ни позволяват да разберем начина, по който вие и други потребители използвате уебсайта (основание: предварителното ви съгласие. Предоставянето на съгласието ви е само по избор);

Бисквитки на трета страна, т.е. използват се и бисквитки от уебсайтове или уебсървъри, различни от тези на Анджелини, за целите на посочените трети страни.

По-подробно уебсайтът използва следните бисквитки:

Наименование на бисквитката

Цел

Вид бисквитка

Срок

Източник и произход на бисквитките

Записана информация

Случаи на използване

Субекти с достъп до

.ASPXAUTH

 

.NET основана на приложение автентификация

Техническа бисквитка

1 месец

Umbraco

 

Използва се, за да се установи дали потребителят е автентифициран

 

В целия уебсайт

Обикновено се виждат само от администраторите, които влизат в сървърната част на уебсайта. За информация относно управлението на поверителността на Umbraco

 

https://umbraco.com/about-us/trust-center/privacy-and-umbraco

_pk_ses

 

Събиране на данни за статистически цели

Аналитична бисквитка

30 минути

Piwik

 

Показва активните сесии на посетителя

 

В целия уебсайт

Анджелини

 

_pk_id

 

Събиране на данни за статистически цели

Аналитична бисквитка

13 месеца

Piwik

 

Разпознаване на посетителите

 

В целия уебсайт

Анджелини

 

ppms_privacy_<website_id>

 

Събиране на данни за статистически цели

Аналитична бисквитка

12 месеца

Piwik

 

Съхраняване на съгласието на посетителя за събирането и използването на данните.

 

В целия уебсайт

Анджелини

 

_stg_debug / stg_debug

 

Събиране на данни за статистически цели

Аналитична бисквитка

14 дни

Piwik

 

Използва се, за да се определи дали трябва да бъде показан дебугерът на диспечера на тагове Tag Manager debugger).

 

В целия уебсайт

Анджелини

 

stg_last_interaction

 

Събиране на данни за статистически цели

Аналитична бисквитка

12 месеца

Piwik

 

Използва се, за да се определи дали последната сесия на посетителя все още е активна

 

В целия уебсайт

Анджелини

 

Семантично кодиране на бисквитките („Наименование на бисквитката“) е възприетото от доставчиците на бисквитки („Източник и произход на бисквитките“).

3. Категории получатели на лични данни

Личните ви данни могат да бъдат съобщени за посочените по-горе цели (точка 2 от таблицата по-горе) на:

 • лица, упълномощени от Администратора на данни да извършват операции по обработване на лични данни (служители или сътрудници на Администратора на данни);
 • на обработващите данни, назначени от Администратора на данни (доставчици на услуги, свързани с информационни технологии и пренос на данни);
 • на други независими администратори на данни (посочени в точка 2 от таблицата по-горе).

Личните ви данни могат да бъдат предадени в съответствие със закона на данъчни, полицейски, съдебни и административни органи по повод на данъчно облагане, наказателно преследване, предотвратяване и защита от заплахи за обществената сигурност, осигуряване възможност на Администратора на данни да установи, упражни или защити свое право по съдебен ред, както и на други основания, свързани със защитата на правата и свободите на други лица.

4. Активиране или деактивиране на бисквитките.

Браузър

Може да разрешите, блокирате или изтриете (всички или част от) бисквитките, като използвате специалните функции на браузъра ви: ако техническите бисквитки са деактивирани, е възможно уебсайтът да не може да се използва или определени негови услуги или функции може да не са налични или да не функционират правилно и/или може да ви се наложи да промените или да въведете ръчно определена информация или предпочитания при всяко посещение на уебсайта (инсталирането на техническите бисквитки е необходимо условие за правилното функциониране на уебсайта).

За подробности относно това как да зададете предпочитания за използването на бисквитки чрез браузъра си вж. съответните инструкции.

Линкове към инструкциите за бисквитките за основните браузъри:

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Chrome
 • Opera
 • Safari
 • Safari on iPhone, iPad, or iPod touch

Център за бисквитки

Може да изберете кои категории бисквитки да разрешите, като ги изберете чрез нашия Център за бисквитки.

Уведомяваме ви, че:

- „техническите бисквитки“ са абсолютно необходими за функционирането на уебсайта или за използването на поисканите съдържания и услуги. Този вид бисквитки не могат да бъдат деактивирани поради нарушаване на правилното функциониране на уебсайта или използването на неговото съдържание и услуги. Ако не желаете тази категория бисквитки да бъдат инсталирани на устройството ви, не използвайте уебсайта (инсталирането на техническите бисквитки е необходимо условие за правилното му функциониране);

- неразрешаването на „аналитичните бисквитки“ (в т.ч. тези на трети страни) не засяга функционирането на уебсайта. Предоставянето на съгласието ви е само по избор.

В допълнение към тази процедура може да блокирате или изтриете (изцяло или частично) бисквитките и чрез специалните функции на браузъра ви (в това отношение вж. по-долу).

От своя страна изборът ви на бисквитките в уебсайта се записва в специална техническа бисквитка с характеристиките, посочени в съответната таблица за бисквитките. Тази бисквитка обаче може при някои обстоятелства да не работи правилно: в такива случаи ви препоръчваме да изтриете нежеланите бисквитки и да забраните използването им също чрез функцията на вашия браузър.

Вашите предпочитания относно бисквитките ще бъдат нулирани, ако използвате различни устройства или браузъри за достъп до уебсайта или ако изтриете бисквитките от устройството ви.

5. Предаване на лични данни извън ЕС/ЕИП

Не се предават лични данни извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП). Ако бъде иницииран подобен трансфер на лични данни към трети страни, ние ще предприемем подходящи мерки за гарантиране на тяхното законосъобразно обработване. Ще се извършва проверка дали спрямо тези държави има решение за адекватно ниво на защита на личните данни, прието от Европейската комисия (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

Предаването на вашите лични данни на държави, които не са членки на ЕС/ЕИП и не осигуряват адекватно ниво на защита, ще се извършва само след сключването на конкретни договори между Администратора на данни и получателя на данните, съдържащи клаузи за подходящи гаранции за защита на личните ви данни, т.нар. „стандартни договорни клаузи“, одобрени и от Европейската комисия.

6. Права на субекта на данни

Като субект на данни имате право:

 • да получите потвърждение дали се обработват свързаните с вас лични данни, и ако това е така, да получите достъп до данните и съответната информация (право на достъп);
 • личните ви данни да бъдат коригирани, т.е. да поискате коригиране, изменение или актуализиране на неточни данни или на данни, които вече не са верни, както и да поискате допълване на непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация (право на коригиране);
 • да поискате личните ви данни да бъдат заличени (право да бъдеш забравен);
 • обработването на личните ви данни да бъде ограничено, т.е. Администраторът на данни да ги съхранява, без да може да ги използва (право на ограничаване на обработването);
 • да получите личните ви данни от Администратора на данни в широко използван формат, както и да бъдат прехвърлени директно, когато това е технически възможно, на посочено от вас трето лице (право на преносимост.
 • да оттеглите съгласието си по всяко време, ако преди това сте се съгласили личните ви данни да бъдат обработвани, без това да засяга законното обработване, основано на съгласието преди оттеглянето му (оттегляне на съгласието).

Освен това като субект на данни имате право на възражение, което означава:

 • да възразите по всяко време по причини, свързани с конкретното ви положение, срещу обработването на личните ви данни, по-специално за маркетингови цели включително профилиране.

За да упражните правата си, може да се свържете с Администратора на данни по всяко време, като изпратите писмо на Анджелини Фарма България ЕООД, на адрес: бул. „Асен Йорданов“ № 10, 1592 София, България или на ел. поща: office@angelini.bg или като изпратите писмо до Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на адрес: бул. „Асен Йорданов“ № 10, 1592 София, България  или на ел. поща: dpoangelini@deloitte.com.

7. Жалба

Ако считате, че използването на бисквитки от нас се извършва незаконосъобразно, имате право да подадете жалба до органа по защита на данните (в България — Комисия за защита на личните данни, за повече информация www.cpdp.bg).

Жалбата може да бъде подадена и до друг орган за защита на данните, различен от Комисията за защита на личните данни в България, ако е съответният орган за защита на данните е на държава членка на ЕС, в която е постоянното ви пребиваване или мястото на твърдяното нарушение.

8. Допълнителна информация

Повече информация и подробности за различните видове бисквитки, начина на функционирането им и техните характеристики, е налична на свободно достъпния уебсайт, който е независим от Анджелини, www.AllAboutCookies.org.

За обща правна информация за Анджелини и ползването на уебсайта, вж. Общите правила за ползване на уебсайта. За информация относно начина, по който Анджелини обработва лични данни чрез уебсайта, вж. специалната за целта Политика за поверителност.

9. Промени в настоящата декларация

Постоянното развитие на дейността ни може да доведе до промени, свързани с гореизложеното. Поради това настоящата Политика за бисквитки може да бъде изменена и допълнена с течение на времето, което може да се наложи и във връзка с приемането на нов закон относно защитата на личните данни или електронните съобщения.

Актуализираната версия на настоящата Политика за бисквитки ще бъде публикувана на тази страница, посочвайки и датата на последната ѝ актуализация. Затова, когато влизате в уебсайта, прегледайте тази страница.